Beograd

MEĐUNARODNI SKUP: “I ĆUTANJE JE ZLOČIN”

U Beogreadu je 22. novembra održana tribina pod nazivom “I ćutanje je zločin”. Učesnici tribine bili su univerzitetski porofesori, psihoterapeuti, advokati, te predstavnici policije i udruženja koja brinu o žrtvama nasilja. Jedan od organizatora ovog skupa bilo je Udruženje “Hajr” iz Beograda s kojim “Dobročinstvo BiH” ima potpisan sporazum o saradnji.
O iskustvima iz Bosne i Hercegovine govorio je doc. dr. Hajrudin Šahić, direktor “Dobročinstva BiH”. Ovaj međunardoni skup održan je u povodu 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.