Konjic:

Pomoć za Gazu

U petak, 10. novembra, uz pomoć osam volonterki iz Vijeća mladih, u Konjicu je organizovano prikupljanje pomoći za Gazu.
U gradu na Neretvi štandovi s banerima “Dobročinstva BiH” i plakatama na kojima je pisalo POMOĆ ZA GAZU bili su postavljeni na tri mjesta.