NAŠE AKCIJE: POMOĆ ZA GAZU

S VOLONTERIMA “DOBROČINSTVA” U SARAJEVU

Nakon Zeničko-Dobojskog, Srednjobosanskog i Tuzlanskog kantona te dobijenih saglasnosti, ni kiša koja je padala tokom prvog novembarskog vikenda nije bila smetnja da akciju “Pomoć za Gazu” nastavimo i u Sarajevu.
Naše volonterke, studentice sarajevskih fakulteta, bile uz kutije s oznakom “Dobročinstvo BiH” i natpisom “Pomoć za Gazu” ispred: BBI-centra, Ekonomskog fakulteta, Vječne vatre, Katedrale i u blizini Vijećnice.