Predbajramske i bajramske aktivnosti

“DOBROČINSTVO” U BREZI

U okviru predbajramskih i bajramskih aktivnosti “Dobročinstvo” je u Multimedijalnom centru u Brezi organizovalo druzenje s roditeljima djece s posebnim potrebama. Tom prilikom razgovaralo se i o brojnim problemima s kojima se susreću porodice djece s posebnim potrebama.
Povodom Kurban-bajrama uručeni su i prigodni prehrambeni paketi za porodice ove kategorije korisnika naših usluga.
“Dobročinstvo” će, u granicama mogućnosti, nastaviti da i daljer pruža pomoć djeci s posebnim potrebama i njihovim porodicama.