Humanitarna akcija

BAJRAMSKE HEDIJE ZA STALNE KORISNIKE NAŠE POMOĆI

Kao i prethodnih godina, u danima koji prethode bajramima “Dobročinstvo u BiH” nastoji da stigne na što više adresa i obraduje stalne korisnike pomoći koju osigurava uz podršku prijatelja i partnera.
Tokom dvije prve junske sedmice 2024. godine paketi “Dobročinstva'” stigli su do Sarajeva, Ilijaša, Kaknja, Zenice…
Bajramskim hedijama, i ovaj put, obradovane su brojne porodice u stanju potrebe.