Tradicionalna akcija

Kurban 2024./1445.

Akciju provodi Dobročinstvo BiH sa svim organizacionim jedinicama u zemlji i inostranstvu. Klanje kurbana se vrši u skladu s Islamskim propisima u Vitezu i Visokom. Kurbansko meso će biti doniraon socijalnim ustanovama i osobama u stanju socijalne potrebe.

Donacije za kurban u iznosu od 460 KM primat će se u našim poslovnim jedinicma u zemlji.

Akcija traje od 15. maja do 15. juna 2024. godine.

Telefoni regionalnih odbora koji će primati donacije za Kurban:

Sarajevski kanton: 033 743 964
Ze-Do kanton: 061 825 048 / 061 870 842
Srednjobosanski kanton: 061 182 826 / 061 514 280
Bosansko – podrinjski kanton: 061 301 994
Unsko – sanski kanton: 061 519 498
Hercegovačko – neretvanski kanton: 063 494 247