Zenica:

OD MONOLOGA DO DIJALOGA

Panel-diskuija u organizaciji “Dobročinstva BiH” i “Medice” Zenica u povodu 8. marta, Dana žena
Nasilje je postalo dio naše svakodnevnice, a femicid, nažalost, jedan od najučestalijih pojmova.
Šta se sve dešava i šta sve žene doživljavaju ponajbolje znaju u bosanskohercegovačkim sigurnim kućama.
Još uvijek se o onome što žene, zatvorene u svoja četiri zida trpe, dosta toga ne zna.
One ostaju same sa svojim monolozima.
Kako ih izvući iz čahure u kojoj su zatvorene ili u koju su se same zatvorile, pitanje je na koje odgovor treba da daju i one same, ali, u dijalogu, u iznalaženju pravog i najefikasnijeg odgovora, treba da pomognu i predstavnici centara za socijalni rad, policije, pravosuđa i tužilaštava.
Predstavnici udruženja i fondacija iz oba bh. entiteta u čijem djelokrugu aktivnosti je ova problematika, u saradnji s nadležnim općinskim, kantonalnim i entitetskim ustanovama i ministarstvima pokušali su u Zenici da učine korak naprijed u traženju odgovora na postavljeno pitanje.
U radu ovog regionalnog skupa učestvovali su i Hajrija Ramadani, predsjednica udruženja žrtava nasilja “Hajr” (Beograd) i Gorica Ivić, izvršna direktorica Fondacije “Udružene žene” (Banjs Luka).
Prisutnima su se obratili i Tarik Smailbegović, u ime Federalnog i Edin Arnaut u ime Kantonalnog ministarstva za rad i socijalnu zaštitu.
Izlagači su bili i mr. Semir Šut, bivši policijski komesar u Zeničko-dobojskom ksntonu i stručnjak u oblasti sigurnosti, Nihada Gondžo, direktorica Centra za socijalni rad u Varešu i dr. sci. Sabiha Husić, direktorica “Medice” Zenica, koja je uz dr. Hajrudina Šahića, direktora “Dobročinstva”, bila i domaćin ovog regionalnog skupa i panel-diskusije.